Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Kierownik Sekcji: mgr Regina Swereda

Dane kontaktowe:
tel.: 77 4352553 wew. 44

e mail: hdm@pssenysa.pl


Główne zadania:
- nadzór sanitarny nad szkołami i innymi placówkami oświatowo - wychowawczymi,
- nadzór nad warunkami środowiska placówek nauczania i wychowania
w zakresie oświetlenia, ergonomicznych mebli i temperatury powietrza,
- nadzór nad procesem nauczania poprzez przeprowadzanie ocen rozkładów lekcji,
- nadzór nad placówkami wypoczynku dzieci i młodzieży,


Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Nysie sprawuje nadzór nad placówkami oświatowo - wychowawczymi takimi jak: żłobki, przedszkola, szkoły, placówki wychowania pozaszkolnego oraz placówkami wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży.

Informacje:
Pracownie chemiczne - wymogi Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Higiena procesu nauczania - uczenia się w szkole podstawowej

Profilaktyka wszawicy
      Mity na temat wszawicy
      Stanowisko GIS
      Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia
      Wszawica czyj to problem

Zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych. Bezpieczne formy i zalecenia higieniczno-sanitarne

Rozporządzenie Ministra Zdrowi z dnia 26 sierpnia 2015r. dotyczące sklepików szkolnych i żywienia w placówkach oświatowych

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Broszura "Szkoły wolne od dymu tytoniowego"

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczotkowania zębów przez dzieci w przedszkolu

Poradnik Głównego Inspektora Sanitarnego - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach i klubach dziecięcych - Aspekty higieniczne i zdrowotne




Adres


PSSE NYSA

ul.Żeromskiego 7/9

48-300 Nysa

  • tel. 77 435 25 53,
  • tel. 77 435 28 83,
  • tel. 77 433 00 78,
  • fax.77 433 00 79,