Oddział Higieny Pracy

Kierownik Oddziału mgr Sylwester Gorczyca

Telefon kontaktowy: 77 435 25 53, 4352883 4330078 wewnętrzny 37

e mail: higienapracy@pssenysa.pl

Oddziałsprawuje nadzór nad:

 • przestrzeganiem przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy,
 • przestrzeganiem przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych, rozporządzenia (WE) Rady określającej zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi.
 • przestrzeganiem przez osoby wprowadzające substancje lub preparaty chemiczne do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz przez użytkowników substancji i preparatów chemicznych obowiązków wynikających z ustawy o substancjach i preparatach chemicznych,
 • przestrzeganiem przepisów dotyczących wprowadzenia do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej.
 • stanem sanitarnym zakładów pracy,

a także prowadzi dochodzenia epidemiologiczne w sprawach chorób zawodowych

Informacje praktyczne:

Sposób postępowania w razie podejrzenia choroby zawodowej
Zgłoszenia choroby zawodowej może dokonać:

 • pracodawca,
 • lekarz, lekarz stomatolog,
 • pracownik, za pośrednictwem lekarza

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej dokonuje się na specjalnym druku (Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 w sprawie dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób)

Jeżeli zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej dokonuje lekarz lub lekarz stomatolog, to kieruje pacjenta na badania do Poradni Chorób Zawodowych , natomiast do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przesyła kopię tego skierowania.
Wzór druku skierowania (Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 w sprawie dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób)Adres


PSSE NYSA

ul.Żeromskiego 7/9

48-304 Nysa

 • tel. 77 435 25 53,
 • tel. 77 435 28 83,
 • tel. 77 433 00 78,
 • fax. 77 433 00 79,