Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej

Kierownik Sekcji: 

Dane kontaktowe:
tel.: 77 4352553 wew. 42

e mail: promocjazdrowia@pssenysa.pl


Zasadnicze działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób realizowane przez Sekcję Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej:

1. Wdrażanie ogólnopolskich programów edukacyjnych do placówek na terenie powiatu nyskiego oraz monitorowanie przebiegu i ocena efektów realizacji programów koordynowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

2. Inicjowanie ogólnopolskich kampanii społecznych na terenie powiatu nyskiego.

3. Organizowanie kampanii społecznych, akcji i środowiskowych imprez zdrowotnych adresowanych do różnych grup odbiorców.

4. Prowadzenie szkoleń i narad dla koordynatorów oraz realizatorów działań w placówkach oświatowych oraz placówkach służby zdrowia.

5. Wspieranie realizatorów przedsięwzięć zdrowotnych w terenie poprzez: udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej, dostarczanie pomocy dydaktycznych i materiałów wydawniczych do realizacji programów i akcji.

6. Prowadzenie działalności informacyjno - edukacyjnej, także we współpracy z innymi instytucjami publicznymi oraz środkami masowego przekazu.

7. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, jednostkami im podległymi oraz organizacjami pozarządowymi, w celu wzmocnienia i rozszerzenia zasięgu działań profilaktycznych oraz promujących zdrowy styl życia.


Realizowane programy i akcje profilaktyczne:
"Czyste Powietrze Wokół Nas"

"Bieg po zdrowie"

"Trzymaj Formę"

"ARS, czyli jak dbać o miłość?"

"Znamię! Znam je?"

"Podstępne WZW"

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
Adres


PSSE NYSA

ul.Żeromskiego 7/9

48-300 Nysa

  • tel. 77 435 25 53,
  • tel. 77 435 28 83,
  • tel. 77 433 00 78,
  • fax.77 433 00 79,